052-477-60-44 :לתיאום עם המעצב התקשרי

כתובת: בר כוכבא 8 פתח תקווה.